Tượng Chúa Chịu Nạn 15cm

90.000VNĐ

  • Tên sản phẩm: Tượng Chúa Chịu Nạn (Thánh Giá)
  • Kích thước: 15cm (thánh Giá 27x15cm)
  • Chất liệu: Tượng bằng composite, Thánh Giá bằng gỗ
0945776628