Đức Mẹ Ban Ơn Áo Bay 15cm

600.000VNĐ

  • Tên sản phẩm: Tượng Đức Mẹ Ban Ơn áo bay
  • Kích thước: 15cm
  • Chất liệu: gỗ pơmu